Monday, December 26, 2011

3-on-3 berjaya times

Jalan kat berjaya dan kebetulan ada 3 on 3 yang dirasmikan oleh YB Khairi..
Scroll mouse